Til medlemmer af Odder Fotoklub Odder den 1. februar 2019

Bestyrelsen for Odder Fotoklub, har på bestyrelsesmøde dags dato besluttet at ændre i de ellers grundlæggende regler for deltagelse i klubbens aktiviteter. Fra dags dato, vil der ikke mere være noget krav om brug af kamera med RAW - eller monteringsmulighed af ekstern blitz for at være medlem af klubben. Det vil sige at alle med et digitalt kamera kan optages som klubmedlem - eneste undtagelse er, at mobiltelefoner ikke godtages som kameraudstyr i klubregi. Er du som medlem af klubben ejer af et kompakt kamera uden muligheder for RAW/ekstern blitz, må du dog ikke forvente at klubbens aktiviteter vil omhandle disse, da det ikke er det primære i klubbens aktivitetsplanlægning. Ligeledes vil der ikke være mulighed for aktivt at deltage i portræt/produkt eller andre aktiviteter, hvor ekstern blitz er påkrævet - man kan naturligvis deltage med henblik på at lære mere, men aktivt kan det ikke lade sig gøre for nuværende. Ovenstående vil sige, at man kan anvende kompaktkamera, spejlrefleks og lignende - såvel i klubben som ved udstillinger o.l. - men at mobiltelefoner som allerede nævnt ikke accepteres - ej heller billeder fra sådanne til udstillinger o.l.

M.v.h.

Bestyrelsen Odder Fotoklub